Language of document :

Acțiune introdusă la 18 iulie 2023 – Republica Polonă/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-451/23)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Republica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent)

Pârâte: Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Anularea în totalitate a Regulamentului (UE) 2023/857 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 aprilie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/842 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și a Regulamentului (UE) 2018/19991 ;

obligarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

1) Motiv întemeiat pe încălcarea articolului 192 alineatul (2) litera (c) TFUE

În opinia Poloniei, instituțiile pârâte au încălcat articolul 192 alineatul (2) litera (c) TFUE prin faptul că nu au adoptat regulamentul atacat în temeiul acestei dispoziții din tratat care necesită unanimitate în cadrul Consiliului, deși regulamentul atacat aduce atingere în semnificativ opțiunii unui stat membru între diferite surse de energie și structura generală a sistemului său de alimentare cu energie.

2) Motiv întemeiat pe încălcarea principiului solidarității energetice, prevăzut la articolul 194 alineatul (1) litera (b) TFUE

În opinia Poloniei, instituțiile pârâte au încălcat articolul 194 alineatul (1) litera (b) TFUE prin majorarea la 40 % a obiectivului Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a obiectivelor individuale de reducere ale statelor membre, act care aduce atingere securității energetice a Poloniei, fără a fi luate în considerare interesele unui stat membru care pot fi eventual afectate și fără a fi efectuată o evaluare comparativă a intereselor acestuia în raport cu interesele Uniunii.

3) Motiv întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității, prevăzut la articolul 5 alineatul (4) TUE

În opinia Poloniei, instituțiile pârâte au încălcat principiul proporționalității prin majorarea la 40 % a obiectivului Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a obiectivelor individuale de reducere ale statelor membre pe baza unei analize eronate în aprecierea efectelor, care a fost incompletă, a cuprins erori și s-a bazat pe date care nu mai erau actuale.

4) Motiv întemeiat pe încălcarea principiului cooperării loiale, prevăzut la articolul 4 alineatul (3) TUE

În opinia Poloniei, instituțiile pârâte au încălcat principiul cooperării loiale prin definirea în Regulamentul 2023/857 a unor obiective de reducere pe baza unei situații socioeconomice și politice care nu mai este de actualitate și prin luarea în considerare a posibilităților statelor membre care nu mai au legătură cu realitatea.

____________

1 JO 2023, L 111, p. 1.