Language of document :

Caingean arna tabhairt an 24 Iúil 2023 – an Coimisiún Eorpach v Poblacht na Bulgáire

(Cás C-462/23)

Teanga an cháis: an Bhulgáiris

Páirtithe

Iarratasóir: An Coimisiún Eorpach (ionadaithe: N. Nikolova agus B. Rous Demiri, Gníomhairí)

Cosantóir: Poblacht na Bulgáire

An t-ordú atá á lorg

Iarrann an t-iarratasóir ar an gCúirt Bhreithiúnais:

a dhearbhú, (i) trí mhainneachtain margú uisce mianraí nádúrtha agus fíoruisce a thoirmeasc ó fhoinse atá ar cheann agus mar an gcéanna faoi níos mó ná tuairisc trádála amháin, (ii) trí mhainneachtain a cheangal go léireofar ainm na foinse ar lipéid na n-uiscí mianraí nádúrtha agus na bhfíoruiscí, agus (iii) trí úsáid an téarma ‘“fíoruisce” a cheadú d’uisce nach gcomhlíonann na coinníollacha maidir leis an téarma “fíoruisce” a úsáid, nár chomhlíon Poblacht na Bulgáire a hoibleagáidí faoi Airteagal 8(2) agus Airteagail 7(2)(b) agus 9(4)(c) de Threoir 2009/54/CE 1 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le huiscí mianraí nádúrtha a shaothrú agus a mhargú;

a ordú do Phoblacht na Bulgáire costais na n-imeachtaí a íoc.

Saincheisteanna dlí agus príomhargóintí

Le Treoir 2009/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le huiscí mianraí nádúrtha a shaothrú agus a mhargú, tugtar isteach an riail “foinse amháin – tuairisc thrádála amháin” in Airteagal 8(2), lena dtoirmisctear margú uiscí mianraí nádúrtha agus fíoruiscí ó fhoinse atá ar cheann agus mar an gcéanna faoi níos mó ná tuairisc thrádála amháin. Thairis sin, i gcomhréir le hAirteagal 7(2)(b), arna léamh i gcomhar le hAirteagal 9(4)(c) den treoir, áireofar ar lipéid uiscí mianraí nádúrtha agus fíoruiscí tásc maidir leis an áit ina saothraítear an fhoinse agus tásc ar ainm na foinse.

Ceadaítear le dlí na Bulgáire, áfach, uisce mianraí nádúrtha agus fíoruisce de thionscnamh na foinse céanna a mhargú faoi níos mó ná tuairisc thrádála amháin agus ceadaítear leis margú a dhéanamh ar uisce mianraí agus nádúrtha de thionscnamh an aon tábla uisce amháin agus a bhfuil tréithe comhionanna acu faoi thuairiscí thrádála éagsúla, de shárú ar Airteagal 8(2) de Threoir 2009/54/CE. Thairis sin, ní cheanglaítear le dlí na Bulgáire ainm na foinse, chun críocha na treorach, a bheith mar chuid de na tásca éigeantacha atá le soláthar ar lipéid uiscí mianraí nádúrtha, agus, dá bhrí sin, níl sé ar neamhréir le hAirteagal 7(2)(b) den treoir. Theip ar Phoblacht na Bulgáire freisin a hoibleagáid faoi Airteagal 9(4)(c) den treoir a chomhlíonadh, ós rud é go gceadaítear leis an dlí náisiúnta fíoruisce nach gcomhlíonann na ceanglais maidir le lipéadú a mhargú.

Chuir an Coimisiún litir fógra fhoirmiúil chuig Poblacht na Bulgáire an 2 Iúil 2020. An 23 Meán Fómhair 2021, chuir an Coimisiún tuairim réasúnaithe chuig Poblacht na Bulgáire. Ina ainneoin sin, níl na bearta lena dtrasuitear an treoir glactha go fóill ag Poblacht na Bulgáire ná níl fógra tugtha don Choimisiún ina leith.

____________

1 IO 2009 L 164, lch. 45.