Language of document :

2023 m. liepos 27 d. Mainova AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2023 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-320/20 Mainova AG / Europos Komisija

(Byla C-484/23 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Mainova AG, atstovaujama Rechtsanwalt C. Schalast

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika, E.ON SE, RWE AG

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2023 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo sprendimą Mainova / Komisija (T-320/20) ir 2019 m. vasario 26 d. Europos Komisijos sprendimą dėl susijungimo „RWE/E.ON Assets“ (byla M.8871, OL C 111, 2000, p. 1);

subsidiariai panaikinti skundžiamą sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pateikdama pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė remiasi klaidingu SESV 263 straipsnio 4 dalies taikymu. Ji teigia, kad Bendrasis Teismas skundžiamame sprendime taikė per siaurus teisės pareikšti ieškinį reikalavimus, numatytus SESV 263 straipsnio ketvirtoje pastraipoje, reikalavimus ir prieštaravo savo ir Teisingumo Teismo jurisprudencijai. Jis rėmėsi tik 2006 m. liepos 4 d. Sprendimu easyJet / Komisija (T-177/04) ir neatsižvelgė į konkretaus atvejo aplinkybes. Tarp tokių aplinkybių pirmiausia paminėtinas intensyvus apeliantės dalyvavimas, be kita ko, sudarant bendrą sandorį, asmeninis jos vaidmuo pokalbyje su Komisija ir tai, kad tokias bylas nagrinėjantis Komisijos pareigūnas ją pripažino suinteresuotu trečiuoju asmeniu jos pripažinimas. Taigi skundžiamame sprendime išdėstyta teisinė pozicija ateityje labai paveiks teisinę apsaugą nuo sprendimų dėl susijungimų.

Antruoju apeliacinio skundo pagrindu Bendrajam Teismui priekaištaujama, kad jis pažeidė reikalavimų laikymosi principą ir teisinės valstybės principą. Bendrasis Teismas savo sprendime dėl teisės pareikšti ieškinį neatsižvelgė į tai, kad apeliantė pripažinta suinteresuotu trečiuoju asmeniu, ir į bylą nagrinėjusio Komisijos pareigūno įsipareigojimą informuoti ją apie kitas galimybes pareikšti poziciją vykstant procesui. Priešingai, Bendrasis Teismas laikėsi nuomonės, kad apeliantė galėjo aktyviau dalyvauti procese. Apeliantė tvirtina, kad pasitikėjo bylą nagrinėjusio Komisijos pareigūno žodžiais. Taigi Bendrasis Teismas pažeidė sąžiningumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus. Vadinasi, skundžiamas sprendimas lemia, kad Komisija ateityje galės nevaržomai spręsti dėl galimybės pareikšti ieškinius dėl sandorių.

Pateikdama trečiąjį apeliacinio skundo pagrindą apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas sprendime dėl klaidingo RWE ir E.ON sandorio išskaidymo klaidingai aiškino Reglamento (EB) Nr. 139/20041 3 straipsnio 1 dalį, nes vadovavosi tik Komisijos suvestiniu pranešimu dėl jurisdikcijos ir neatsižvelgė į savo jurisprudenciją, įtvirtintą 2006 m. vasario 23 d. Sprendime Cementbouw Handel & Industrie / Komisija (T-282/02), ir Susijungimų reglamento 20 konstatuojamąją dalį. Šitaip Bendrasis Teismas pažeidė teisės normų hierarchijos, įstatymo viršenybės ir valdžios padalijimo principus.

Galiausiai pateikiant ketvirtąjį apeliacinio skundo pagrindą teigiama, kad klaidingai vertintas RWE ir E.ON pateiktas „Investor Relationship Agreement“. Bendrasis Teismas neatsižvelgė į tai, kad šis susitarimas pagal Vokietijos akcinių bendrovių veiklą reglamentuojančius teisės aktus yra negaliojantis. Taigi jis neišnagrinėjo esminių aspektų, todėl priėmė teisiškai klaidingą sprendimą.

____________

1 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk. 3 t., p. 40).