Language of document :

2019 m. gegužės 31 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Johannes Dietrich / Hessischer Rundfunk

(Byla C-422/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas, apeliantas ir kasatorius: Johannes Dietrich

Atsakovas, kita apeliacinio proceso šalis ir kita kasacinio proceso šalis: Hessischer Rundfunk

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar išimtinė kompetencija, kurią pagal SESV 2 straipsnio 1 dalį kartu su 3 straipsnio 1 dalies c punktu turi Sąjunga pinigų politikos srityje toms valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras, prieštarauja vienos iš šių valstybių narių teisės aktui, kuriuo numatoma, kad valstybės narės valdžios institucijos, vykdydamos teisės aktais nustatytą pareigą atlikti pinigines operacijas, privalo priimti eurų banknotus?

2.    Ar SESV 128 straipsnio 1 dalies trečiame sakinyje, Protokolo (Nr. 4) dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 16 straipsnio 1 dalies trečiame sakinyje ir 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/981 dėl euro įvedimo 10 straipsnio antrame sakinyje įtvirtinta nuostata, kad eurų banknotai turi teisėtos mokėjimo priemonės statusą, reiškia, kad valstybės narės valdžios institucijoms draudžiama atsisakyti vykdyti teisės aktais numatytą pareigą atlikti piniginę operaciją šiais banknotais, o gal Sąjungos teise suteikiama laisvė priimti teisės aktus, kuriais tam tikroms teisės aktais numatytoms piniginėms operacijoms netaikoma pareiga mokėti eurų banknotais?

3.    Jei į 1 klausimą būtų atsakyta teigiamai, o į 2 klausimą būtų atsakyta neigiamai:

    Ar Sąjungos išimtinės kompetencijos pinigų politikos srityje gali būti taikomas valstybės narės, kurios valiuta yra euras, priimtas teisės aktas, jei ir kol Sąjunga nesinaudoja savo kompetencija?

____________

1 OL L 139, 1998, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 10 sk., 1 t., p. 111.