Language of document : ECLI:EU:T:2022:140

Zaak C‑350/10

Nordea Pankki Suomi Oyj

(verzoek van de Korkein hallinto-oikeus om een prejudiciële beslissing)

„Prejudiciële verwijzing – Zesde btw-richtlijn – Artikel 13, B, sub d, punten 3 en 5 – Vrijstellingen – Overmakingen en betalingen – Handelingen inzake waardepapieren – Elektronischeberichtendiensten voor financiële instellingen”

Samenvatting van het arrest

Fiscale bepalingen – Harmonisatie van wetgevingen – Omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Vrijstellingen voorzien in Zesde richtlijn – Bankverrichtingen bedoeld in artikel 13, B, sub d, punten 3 en 5

(Richtlijn 77/388 van de Raad, art. 13, B, sub d, punten 3 en 5)

Artikel 13, B, sub d, punten 3 en 5, van de Zesde richtlijn (77/388) betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling bedoelde vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde niet geldt voor elektronischeberichtendiensten voor financiële instellingen, zoals SWIFT-diensten.

Daar SWIFT-diensten elektronischeberichtendiensten zijn die uitsluitend bedoeld zijn om gegevens te verzenden, vervullen zij zelf geen van de functies van een van de financiële transacties bedoeld in artikel 13, B, sub d, punten 3 en 5, van de Zesde richtlijn, dat wil zeggen functies die de overdracht van geld of effecten ten gevolge hebben, en zij hebben er dus niet de kenmerken van.

(cf. punten 34, 40 en dictum)