Language of document :

Žaloba podaná 8. decembra 2008 - Pappas/Komisia

(vec F-101/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Spyros A. Pappas (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Barattini, advokát)

Žalovaná Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov, ktoré určuje žalobcov nárok na starobný dôchodok a výpočet odpracovaných rokov, ktoré sa majú zohľadniť na účely výpočtu tohto nároku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov zo 6. februára 2008, ktoré určuje žalobcov nárok na starobný dôchodok, ako aj rozhodnutia z 22. februára 2003 a 27. februára 2003, ktoré určujú počet odpracovaných rokov, ktoré sa majú zohľadniť na účely výpočtu nároku na starobný dôchodok,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________