Language of document :

Acțiune introdusă la 15 decembrie 2008 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-102/08)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii reclamantului având ca obiect, pe de o parte, repararea pretinsului prejudiciu ca urmare a mutării bunurilor personale care se găseau în locuința de serviciu din Luanda și, pe de altă parte, distrugerea documentaţiei referitoare la bunurile transportate și restituirea posesiei asupra acestora

Concluziile reclamantului

Constatarea inexistentei unui temei legal pentru adoptarea acesteia sau, în subsidiar, anularea deciziei de respingere a cererii sale din 1 septembrie 2007 și, în măsura în care este necesar, a deciziei de respingere a reclamației formulate la 20 martie 2008;

în măsura în care este necesar, constatarea inexistentei unui temei legal pentru adoptarea acesteia sau, în subsidiar, anularea notei din 18 iulie 2008;

constatarea faptului că, la 30 aprilie 2003 și la 2 mai 2003, agenți ai pârâtei sau reprezentanți ai acesteia au pătruns în locuința reclamantului împotriva voinței sale, au făcut fotografii, au întocmit o listă cu presupusele efecte personale ale reclamantului, au evaluat fiecare obiect de pe listă, au pătruns în interiorul autovehiculului reclamantului, au intrat în posesia efectelor personale și a autoturismului reclamantului și l-au evacuat pe reclamant din locuință și din dependințe;

constatarea și declararea ilegalităţii acestor fapte;

obligarea pârâtei să întocmească o listă care să identifice cu acuratețe fiecare element din documentația relevantă referitoare la faptele menționate și notificarea acestei liste reclamantului, în scris;

obligarea pârâtei să procedeze la distrugerea materială a fiecărui element din această documentație și să notifice reclamantului distrugerea;

obligarea pârâtei la restituirea efectelor personale ale reclamantului;

obligarea pârâtei să plătească reclamantului suma de 722 000 de euro sau o suma în cuantum mai redus sau mai ridicat pe care Tribunalul o consideră echitabilă, pentru repararea prejudiciului cauzat prin faptele menționate;

obligarea pârâtei să plătească reclamantului dobânzi de la data cererii sale din 1 septembrie 2007 și până la plata efectivă a sumei de 722 000 de euro;

obligarea pârâtei să plătească reclamantului, pentru repararea prejudiciului cauzat prin neîntocmirea listei de documentație și prin lipsa notificării ei reclamantului, suma de 100 de euro pe zi sau a unei sume în cuantum mai redus sau mai ridicat pe care Tribunalul o consideră echitabilă, începând de mâine și până la data notificării listei reclamantului;

obligarea pârâtei să plătească reclamantului, pentru repararea prejudiciului cauzat prin neefectuarea distrugerii materiale a documentației, suma de 100 de euro pe zi sau a unei sume în cuantum mai redus sau mai ridicat pe care Tribunalul o consideră echitabilă, începând de mâine și până la data notificării distrugerii documentației;

obligarea pârâtei să plătească reclamantului, pentru repararea prejudiciului cauzat prin nerestituirea obiectelor personale ale reclamantului, suma de 100 de euro pe zi sau a unei sume în cuantum mai redus sau mai ridicat pe care Tribunalul o consideră echitabilă, începând de mâine și până la restituirea bunurilor;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________