Language of document :

Žaloba podaná dne 17. prosince 2008 - Petrilli v. Komise

(Věc F-100/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Alessandro Petrilli (Grottammare, Itálie) (zástupci: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování týkajícího se určení místa trvalého bydliště žalobce

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 16. září 2008, kterým zamítl určení místa trvalého bydliště žalobce v Itálii;

v nezbytném rozsahu zrušit případné rozhodnutí, jež by Komise mohla přijmout na základě stížnosti podané žalobkyní po předložení nových důkazních prostředků;

uložit Komisi zaplatit z částky dlužné z titulu zpětného uplatnění opravného koeficientu pro Itálii na jeho důchod od 1. července 2007 úroky na základě sazby stanovené ECB pro hlavní operace refinancování, použitelné během dotyčného období, zvýšené o dva body;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________