Language of document :

17. detsembril 2008 esitatud hagi - Petrilli versus komisjon

(Kohtuasi F-100/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alessandro Petrilli (Grottammare, Itaalia) (esindajad: advokaadid J.-L. Lodomez, J. Lodomez)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hageja peamise elukoha kindlaksmääramise kohta.

Hageja nõuded

Tühistada 16. septembri 2008. aasta otsus, millega ametisse nimetav asutus jättis kindlaks määramata hageja peamise elukoha Itaalias;

tühistada vajalikus ulatuses otsus, mille komisjon võib teha kaebuse alusel, mille hageja koostas pärast uute tõendite esitamist;

kohustada komisjoni maksma hagejale summadelt, mis tuleb maksta Itaalia paranduskoefitsiendi tagasiulatuval kohaldamisel hageja pensionile, alates 1. juulist 2007 intressi EKP poolt põhiliste refinantseerimistehingute jaoks kehtestatud määras, mida on tõstetud kahe protsendi võrra;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________