Language of document :

Acțiune introdusă la 23 decembrie 2008 - Katrakasas/Comisia

(Cauza F-103/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Levi, M. Vandenbussche, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei juriului concursului EPSO/AD/116/08 prin care s-a refuzat înscrierea reclamantului pe lista candidaţilor admiși la probele scrise ale concursului, precum și a tuturor deciziilor adoptate în urma acesteia, inclusiv lista de rezervă și toate deciziile de numire.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei juriului concursului EPSO/AD/116/08 din 23 septembrie 2008 prin care s-a refuzat înscrierea reclamantului pe lista candidaţilor admiși la probele scrise;

anularea tuturor deciziilor adoptate în urma Deciziei din 23 septembrie 2008, inclusiv lista de rezervă și toate deciziile de numire;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________