Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. október 7-i ítélete - Pappas kontra Bizottság

(F-101/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíjak - A Közösségeknél történő szolgálatba lépés előtt megszerzett nyugdíjjogosultság közösségi rendszerbe történő átvitele - Visszavonás - Elfogadhatóság - A szolgálat érdekében történő nyugdíjazás - A nyugdíj összege)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Spyridon Pappas (Brüsszel, Belgium) (képviselők: L. Barattini és G. Mavros ügyvédek)

Alperes: Bizottság (képviselők: D. Martin és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Egyéni Jogosultságok Kezelési és Elszámolási Hivatala által hozott, a felperes öregségi nyugdíj iránti jogosultságát megállapító és a nyugdíjjogosultság megállapítása során figyelembe veendő nyugdíjszerző szolgálati évek számát kiszámító határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék Spyridon Pappas-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 44. 77. o., 2009.2.21.