Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 7 oktober 2009 - Spyridon Pappas mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-101/08)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Överföring till gemenskapens system av pensionsrätt som intjänats före anställningen i gemenskapen - Avgångspension - Upptagande till sakprövning - Pension i tjänstens intresse - Pensionsbelopp)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Spyridon Pappas (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. Barratini och G. Mavros)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och K. Hermann)

Saken

Ogiltigförklaring av det beslut som fattades av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar genom vilket sökandens avgångspension fastställdes samt hur många tjänsteår som ska läggas till grund för pensionen.

Domslut

Talan ogillas.

Spyridon Pappas ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 44 av den 21.02. 2009 , s. 77