Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a 3-a) din 4 mai 2010 - Petrilli/Comisia

(Cauza F-100/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Pensii - Noțiunea de reședință - Reședință principală - Documente doveditoare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Alessandro Petrilli (Grottammare, Italia) (reprezentanți: J.-L. Lodomez și J. Lodomez, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei AIPN privind stabilirea locului de reședinţă principală a reclamantului

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Petrilli suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 55, 7.3.2009, p. 52.