Language of document : ECLI:EU:F:2010:35

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(třetí senát)

4. května 2010

Věc F‑100/08

Alessandro Petrilli

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Pojem ‚bydliště‘ – Hlavní bydliště – Doklady“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se A. Petrilli domáhá zejména zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 16.  září 2008, kterým se zamítá jeho stížnost podaná na základě čl. 90 odst. 2 Služebního řádu úředníků Evropské unie proti rozhodnutí Úřadu pro „správu a vyřizování individuálních nároků“ ze dne 18. dubna 2008, kterým se zamítá určení Itálie jako místa jeho hlavního bydliště a uplatnění koeficientu platného pro Itálii ve vztahu k jeho důchodu.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobci se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Důchody – Koeficient

(Služební řád úředníků, článek 82)

Pojem „bydliště“ ve smyslu článku 82 Služebního řádu, ve znění platném do 30. dubna 2004, který ve vztahu k důchodům stanoví použití koeficientu stanoveného pro stát, ve kterém příjemce důchodu prokáže, že má své bydliště, se vztahuje na místo, kde bývalý úředník měl skutečné centrum svých zájmů, tj. místo, které dotyčná osoba stanovila jako trvalé nebo obvyklé centrum svých zájmů s úmyslem přiznat tomuto místu stálou povahu a kde se má za to, že uskutečňuje své výdaje. Kromě toho pojem „bydliště“, který nezávisí na čistě kvantitativním údaji o čase stráveném touto osobou na území jakéhokoli státu, vedle fyzické přítomnosti na určitém místě předpokládá rovněž úmysl přiznat této skutečnosti kontinuitu vyplývající z obvyklého života a rozvíjení obvyklých společenských vztahů. Tento pojem bydliště je zvláštním pojmem v rámci veřejné služby Společenství a neshoduje se nezbytně s vnitrostátními významy tohoto pojmu.

(viz bod 32)

Odkazy:

Tribunál: 4. června 2003, Del Vaglio v. Komise, T‑124/01 a T‑320/01, Recueil FP, s. I‑A‑157 a II‑767, bod 70 a citovaná judikatura, jakož i body 71 a 72; 12. září 2005, Dionyssopoulou v. Rada, T‑320/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 39; 27. září 2006, Kontouli v. Rada, T‑416/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑181 a II‑A‑2‑897, bod 71

Soud pro veřejnou službu: 8. dubna 2008, Bordini v. Komise, F‑134/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑87 a II‑A‑1‑435