Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 13. srpna 2018 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. v. KIA Motors Corporation

(Věc C-527/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Žalovaná: KIA Motors Corporation

Předběžné otázky

Je výrobce povinen zpřístupnit informace, které musí podle čl. 6 odst. 1 první věty nařízení (ES) č. 715/20071 poskytnout samostatným provozovatelům, v elektronicky dále zpracovatelné formě?

Jedná se o diskriminaci samostatných provozovatelů, která je podle čl. 6 odst. 1 první věty nařízení (ES) č. 715/2007 zakázána, pokud výrobce prostřednictvím poskytovatele informačních služeb otevře další informační kanál pro prodej originálních náhradních dílů autorizovanými obchodními zástupci a opravnami?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. 2007, L 171, s. 1).