Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 13. augustil 2018 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. versus KIA Motors Corporation

(kohtuasi C-527/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Kostja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: KIA Motors Corporation

Eelotsuse küsimused

1.    Kas tootja peab tagama, et sõltumatutele ettevõtjatele vastavalt määruse (EÜ) nr 715/20071 artikli 6 lõike 1 esimesele lausele esitatav teave tuleb teha kättesaadavaks elektrooniliselt töödeldavas vormis?

2.    Kas esineb sõltumatute ettevõtjate diskrimineerimine, mis on vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 6 lõike 1 esimesele lausele keelatud, kui tootja avab teabeteenuse osutaja vahendusel veel ühe teabekanali originaal-varuosade turustamiseks volitatud edasimüüjate ja remonditöökodade kaudu?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT2007, L 171, lk 1).