Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 19. septembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation

(Zadeva C-527/18)1

(Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Motorna vozila – Uredba (ES) št. 715/2007 – Člen 6(1), prvi stavek – Informacije o popravilu in vzdrževanju vozil – Obveznosti proizvajalca do neodvisnih izvajalcev – Neomejen in standardiziran dostop do teh informacij – Načini – Prepoved diskriminacije)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Tožena stranka: KIA Motors Corporation

Izrek

Člen 6(1), prvi stavek, Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil je treba razlagati tako, da se z njim od proizvajalcev avtomobilov ne zahteva, da neodvisnim izvajalcem zagotovijo dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil v obliki, ki omogoča elektronsko obdelavo.

Člen 6(1), prvi stavek, Uredbe št. 715/2007 je treba razlagati tako, da to, da je proizvajalec avtomobilov z vključitvijo ponudnika informacijskih storitev v korist pooblaščenih trgovcev in serviserjev odprl dodaten informacijski kanal za prodajo originalnih nadomestnih delov s strani pooblaščenih trgovcev in serviserjev, ne pomeni dostopa, ki bi bil v primerjavi s tistim, ki ga imajo pooblaščeni trgovci in serviserji, do neodvisnih izvajalcev diskriminatoren v smislu te določbe, ker imajo neodvisni izvajalci tudi dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, ki ni diskriminatoren glede na vsebino in dostop, ki sta zagotovljena pooblaščenim trgovcem in serviserjem.

____________

1 UL C 445, 10.12.2018.