Language of document :

A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2021. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Get Fresh Cosmetics Limited kontra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(C-122/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: Get Fresh Cosmetics Limited

Alperes: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1987. június 25-i 87/357/EGK tanácsi irányelv1 1. cikkének (2) bekezdését, hogy az úgy határozza meg az e cikk (1) bekezdése alá tartozó termékeket, hogy azokat, bár nem élelmiszerek, formájuk, illatuk, színük, megjelenésük, csomagolásuk, címkézésük, kiterjedésük vagy méretük alapján a fogyasztók, különösen a gyermekek, összetéveszthetik élelmiszerekkel, és ezért azokat szájukba veszik, szopogatják vagy lenyelik, ami veszéllyel járhat, mivel objektív és alátámasztott adatok bizonyítják, hogy ez többek között fulladást, mérgezést vagy az emésztőtraktus átfúródását, illetve elzáródását okozza?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén a tagállam illetékes felügyeleti hatóságára hárul-e a bizonyítási teher?

____________

1 HL 1987. L 192., 49. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 8. kötet, 283. o.