Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2021. uputio Bundesarbeitsgericht (Njemačka) – LB/TO

(predmet C-120/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesarbeitsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: LB

Tuženik: TO

Prethodno pitanje

Protivi li se članku 7. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena1 i članku 31. stavku 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima primjena nacionalne odredbe kao što je članak 194. stavak 1. u vezi s člankom 195. Bürgerliches Gesetzbucha (Građanski zakonik, u daljnjem tekstu: BGB) u skladu s kojom se na pravo na plaćeni godišnji odmor primjenjuje redovni rok zastare od tri godine, koji počinje teći pod uvjetima navedenima u članku 199. stavku 1. BGB-a nakon završetka godine u kojoj je stečeno pravo na godišnji odmor ako poslodavac radniku zapravo nije omogućio da ostvari svoje pravo na godišnji odmor jer ga na to nije na odgovarajući način poticao ni uputio?

____________

1 SL 2003., L 299, str. 9. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)