Language of document :

Žaloba podaná dne 6. listopadu 2009 - U v. Parlament

(Věc F-92/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: U (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: F. Moyse a A. Salerno, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Parlamentu, kterým byl žalobce propuštěn, jakož i náhrada nemajetkové újmy

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 6. července 2009, kterým tento orgán rozhodl o propuštění žalobce s účinností od 1. září 2009;

přiznat náhradu způsobené nemajetkové újmy, vyčíslené, s výhradou jakýchkoli změn, na 15 000 eur;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________