Language of document :

Acțiune introdusă la 6 noiembrie 2009 - U/Parlamentul European

(Cauza F-92/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: U (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: F. Moyse și A. Salerno, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Parlamentului European de a-l concedia pe reclamant, precum și repararea prejudiciului moral suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri din 6 iulie 2009 prin care aceasta a decis să îl concedieze pe reclamant începând cu data de 1 septembrie 2009;

acordarea unei despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit, în cuantum de 15 000 de euro, sub rezerva posibilității modificării acestuia în cursul procedurii;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________