Language of document : ECLI:EU:F:2010:40

USNESENÍ PŘEDSEDY DRUHÉHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

5. května 2010

Věc F‑94/09

Vladimir Nikolchov

v.

Evropská komise

„Smírné urovnání sporu z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se V. Nikolchov, smluvní zaměstnanec Komise od 1. října 2008 do 15. ledna 2009, poté úředník téhož orgánu od 16. ledna 2009, v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2009, kterým bylo zamítnuto přiznat V. Nikolchovi při jeho druhém nástupu do služebního poměru denní příspěvek stanovený v čl. 10 odst. 2 přílohy VII služebního řádu úředníků Evropské unie.

Rozhodnutí: Věc F‑94/09, Nikolchov v. Komise, je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Žalobce bere svou žalobu zpět, včetně požadavku na náhradu nákladů řízení. Komise žalobci zaplatí paušální částku 2 500 eur jako náhradu části jeho nákladů řízení. Žalobce ponese zbytek svých nákladů řízení. Komise ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné urovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články 69 a 74)