Language of document :

2011. október 11-én benyújtott kereset - ZZ kontra Európai Beruházási Bank

(F-103/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: N. Thieltgen ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (EBB)

A jogvita tárgya és leírása

Az EBB elnöke azon határozatának megsemmisítése, amely az állítólagos lelki zaklatást érintő vizsgálati eljárást követően nem rendelt el további intézkedéseket, továbbá a vizsgálóbizottság végkövetkeztetésének megsemmisítése, valamint kártérítés iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a vizsgálóbizottság 2011. július 11-i véleményében foglalt végkövetkeztetését annyiban, amennyiben az azt állapítja meg, hogy nem állnak rendelkezésre olyan tények, amelyeket a felperest ért zaklatásnak lehetne minősíteni;

semmisítse meg az EBB elnökének a 2011. július 27-i határozatát;

állapítsa meg, hogy a felperes zaklatás áldozata volt;

kötelezze az EBB-t e zaklatás megszüntetésére;

semmisítse meg az EBB elnökének a 2011. szeptember 1-jei határozatát;

állapítsa meg az EBB-nek felróható közszolgálati kötelezettségszegések fennállását;

állapítsa meg az EBB felperessel szemben fennálló felelősségét az EBB elnöke 2011. július 27-i határozatának jogellenessége, a felperest ért zaklatás és az EBB-nek felróható közszolgálati kötelezettségszegések tekintetében;

kötelezze az EBB-t a felperes személyes, nem vagyoni és vagyoni, múltbeli és jövőbeli, az EBB elnöke 2011. július 27-i határozatának jogellenességéből, a felperest ért lelki zaklatásból és az EBB-nek felróható közszolgálati kötelezettségszegésekből eredő kára megtérítésére;

ami az EBB elnöke 2011. július 27-i levelének jogellenességét illeti:

illetményveszteség címén bekövetkezett vagyoni kár: 113 100 euró;

nem vagyoni kár: 50 000 euró;

ami a felperest ért lelki zaklatást illeti:

illetmény és előmeneteli veszteség címén bekövetkezett vagyoni kár: 132 100 euró;

nem vagyoni kár: 50 000 euró;

a felmerült költségek: 13 361,93 euró;

ami az EBB-nek felróható közszolgálati kötelezettségszegéseket illeti:

a bizalmas kezelésre és adatvédelemre vonatkozó kötelezettség EBB általi megszegése: 10 000 euró;

a tanúk meghallgatása során felmerült események: 40 000 euró;

az EBB-t kötelezze a költségek viselésére.

____________