Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 13. detsembri 2012. aasta otsus – Mileva versus komisjon

(kohtuasi F-101/11)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Avalik konkurss EPSO/AD/188/10 – Reservnimekirja kandmata jätmine – Konkursikomisjoni koosseis – Alalised ja ajutised liikmed)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Tzena Mileva (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaat E. Boigelot, hiljem advokaat G. Generet)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/188/10 - BULGAARIA keelde ja BULGAARIA keelest (BG) tõlkivad KONVERTENTSITÕLGID konkursikomisjoni 30. juuni 2011. aasta otsus, millega hageja jäeti konkursi reservnimekirja kandmata ning mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta T. Mileva kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 6, 7.1.2012, lk 25