Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 20 september 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-99/11)1

(Personalmål – Lön – Utbetalning av innestående lön – Berättigat intresse av att få saken prövad – Uppenbart att talan inte kan tas upp till prövning)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att avslå sökandens begäran om utbetalning av innestående lön för perioden 1 juni 2005–31 juli 2010

Avgörande

Talan avvisas eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 25, 28.01.2012, s. 67.