Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Budai Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) dne 2. března 2021 – Trestní řízení proti KI

(Věc C-131/21)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Budai Központi Kerületi Bíróság

Účastník trestního řízení

KI

Předběžná otázka

Je zahájení trestního stíhání, kterého předmětem jsou zčásti skutky, za něž již byla obviněnému uložena pravomocným správním rozhodnutím v blokovém řízení pokuta, která v důsledku nezaplacení byla soudním rozhodnutím přeměněna na trest odnětí svobody, v rozporu s článkem 50 Listiny základních práv Evropské unie, vykládaným ve světle článku 4 dodatkového protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP) z roku 1950 a relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva?

____________