Language of document :

Kanne 8.5.2006 - Nicola Aimi ym. v. komissio

(Asia F-47/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja(t): Nicola Aimi (Evere, Belgia) ym. (edustajat: asianajajat A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

yksittäistapausta koskevat päätökset hylätä kantajien vaatimukset siitä, että nimittävä viranomainen määrää siirtymätoimenpiteistä, joilla taataan vuoden 2005 ylennysmenettelyssä ja sitä seuraavissa ylennysmenettelyissä yhdenvertainen kohtelu ja kantajien saavutetut oikeudet, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat väittävät, että kun vastaaja hylkäsi heidän vaatimuksensa, jotka koskivat sellaisten siirtymätoimenpiteiden määräämistä, joiden tarkoituksena oli kantajien erityistilanteen, joka perustuu täydentävien palkkaluokkien perustamiseen, huomioon ottaminen, se jätti huomiotta kantajien halun luoda uraa samoin edellytyksin kuin heidän saman palkkaluokan kollegansa ja kantajien saavutetut oikeudet, koska heidän uranäkymänsä olivat muuttuneet huomattavasti.

Kantajat vetoavat lisäksi asianmukaisten perustelujen puuttumiseen, koska vastaaja ei heidän mukaansa vastannut kantajien vaatimuksissa ja valituksissa kehiteltyihin perusteisiin ja väitteisiin.

____________