Language of document :

2006. május 4-én benyújtott kereset - Skareby kontra Bizottság

(F-46/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carina Skareby (Bichkek, Kirgizisztán) (képviselők: S. Rodrigues és Y. Minatchy ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszára válaszként hozott 2006. január 25-i határozatát, valamint a 2004. január 1-je és december 31-e közötti időszakban a felperesre vonatkozó szakmai előmeneteli jelentést;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperesnek az általa elszenvedett szakmai, vagyoni és nem vagyoni károkért részben a felperes által megállapított 20 000 euró, részben a Közszolgálati Törvényszék méltányos mérlegelésével megállapítandó összegű kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként a szakmai előmeneteli jelentés elkészítésére vonatkozó szabályok be nem tartására hivatkozik. Álláspontja szerint az adminisztráció megsértette a személyzeti szabályzat 43. cikkének általános végrehajtási rendelkezéseiben előírt eljárási szabályokat, valamint nyilvánvaló értékelési hibákat vétett és nem tett eleget indokolási kötelezettségének.

A felperes ezt követően a védelemhez való jog, a gondoskodási kötelezettség és a gondos ügyintézés elvének megsértésére is hivatkozik.

Végül a felperes állítása szerint az adminisztráció visszaélt hatáskörével.

____________