Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 6.3.2008 - Skareby v. komissio

(Asia F-46/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Urakehitystä koskeva arviointikertomus - Vuotta 2004 koskeva arviointi - Tavoitteet - Perusteluvelvollisuus - Ilmeinen arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carina Skareby (Bishkek, Kirgistan) (edustajat: aluksi asianajajat S. Rodrigues ja Y. Minatchy, sittemmin asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Joris ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kantajan urakehitystä koskevan vuoden 2004 kertomuksen kumoaminen ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 143, 17.6.2006, s. 39.