Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 6. marta spriedums - Skareby/Komisija

(lieta F-46/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - Novērtējums par 2004. gadu - Mērķi - Pienākums norādīt pamatojumu - Acīmredzama kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Carina Skareby, Biškeka (Kirgizstāna) (pārstāvji - sākotnēji S. Rodrigues un Y. Minatchy, avocats, pēc tam S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - V. Joris un M. Velardo)

Priekšmets

Pirmkārt, prasītājas 2004. gada karjeras attīstības ziņojuma atcelšana un, otrkārt, lūgums atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 143, 17.06.2006., 39. lpp.