Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 6. marca 2008 - Skareby/Komisia

(vec F-46/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Posúdenie - Správa o služobnom postupe - Hodnotené obdobie za rok 2004 - Ciele - Povinnosť odôvodnenia - Zjavne nesprávne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Carina Skareby (Biškek, Kirgizstan) (v zastúpení: pôvodne S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti, neskôr S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Joris a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie správy o služobnom postupe žalobkyne pre hodnotené obdobie za rok 2004 a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006, s. 39.