Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 6 mars 2008 - Skareby mot kommissionen

(Mål F-46/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Utvärdering - Karriärutvecklingsrapport - Bedömningsförfarande för år 2004 - Syften - Motiveringsskyldighet - Uppenbart oriktig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carina Skareby (Bichkek, Kirgizistan) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Rogriques och Y. Minatchy, därefter advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: V. Joris och M. Velardo)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för förfarandet 2004 och begäran om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera part skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 143 av den 17.06.2006, s. 39.