Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.11.2008 - Avanzata ym. v. komissio

(Asia F-48/06)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Palkkaluokan määrittäminen ja palkkaus - Luxemburgin oikeuden mukaiset vanhat työntekijät)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Eric Avanzata (Hussigny, Ranska) ja 20 muuta sopimussuhteista toimihenkilöä (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisten päätösten kumoaminen, jolla on vahvistettu kantajien palvelukseen ottamista koskevat ehdot, erityisesti heidän tehtäväryhmänsä, palkkaluokkansa ja palkkatasonsa sekä heidän palkkansa määrä, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina heidän toimihenkilösopimustensa määräyksissä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 154, 1.7.2006, s. 26.