Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen)av den 5 november 2008 - Avanzata m. fl mot kommissionen

(Mål F-48/06)(1)

(Personalmål - Kontraktsanställda - Placering i lönegrad och ersättning - Tidigare lokalanställda enligt luxemburgsk rätt)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Eric Avanzata, Hussigny (Frankrike) och 20 andra kontraktsanställda (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud:J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Ogiltigförklaring av de beslut genom vilka kommissionen fastställde de anställningsvillkor som skulle tillämpas för sökandena, bland annat funktionsgrupp, lönegrad, löneklass och ersättning

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin egen rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 154 av den 1.07.2006, s. 26