Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour administrative d'appel de Versailles (Prantsusmaa) 10. juulil 2017 – Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) versus Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(kohtuasi C-497/17)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour administrative d'appel de Versailles

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Vastustajad apellatsioonimenetluses: Ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Premier ministre, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Eelotsuse küsimus

Kas kohaldatavaid Euroopa Liidu õigusnorme, mis tulenevad eelkõige

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 13,

nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrusest (EÜ) nr 834/20071 , mille üksikasjalikud rakenduseeskirjad on kehtestatud komisjoni 5. septembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 889/20082 ,

ja nõukogu 24. septembri 2009. aasta määrusest (EÜ) nr 1099/20093 ,

tuleb tõlgendada nii, et need lubavad või keelavad Euroopa märgise „mahepõllumajandus“ andmise toodetele, mis on saadud loomadest, kelle puhul on kasutatud rituaalset tapmisviisi ilma eelneva uimastamiseta, mille puhul on täidetud määrusega (EÜ) nr 1099/2009 kehtestatud tingimused?

____________

1 Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, lk 1).

2 Komisjoni 5. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, lk 1).

3 Nõukogu 24. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel (ELT L 303, lk 1).