Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 februarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour administrative d'appel de Versailles - Franța) – Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Cauza C-497/17)1

[Trimitere preliminară – Articolul 13 TFUE – Bunăstarea animalelor – Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 – Protecția animalelor în momentul uciderii – Metode speciale de sacrificare prevăzute de ritualuri religioase – Regulamentul (CE) nr. 834/2007 – Articolul 3 și articolul 14 alineatul (1) litera (b) punctul (viii) – Compatibilitate cu producția ecologică – Regulamentul (CE) nr. 889/2008 – Articolul 57 primul paragraf – Sigla Uniunii Europene pentru producție ecologică]

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour administrative d'appel de Versailles

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Pârât: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Dispozitivul

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, în special articolul 3 și articolul 14 alineatul (1) litera (b) punctul (viii) din acesta, citit în lumina articolului 13 TFUE, trebuie interpretat în sensul că nu permite aplicarea siglei Uniunii Europene pentru producție ecologică, vizată la articolul 57 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 834/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 271/2010 din 24 martie 2010, pe produse provenite de la animale care au făcut obiectul unei sacrificări rituale fără asomare prealabilă, efectuată în condițiile prevăzute de Regulamentul nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii, în special la articolul 4 alineatul (4) din acesta.

____________

1     JO C 347, 16.10.2017.