Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 25 mai 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/B.

(Cauza C-323/21)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Apelant: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Intimat: B.

Întrebările preliminare

a)    Noțiunea de „stat membru solicitant” în sensul articolului 29 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO 2013, L 1801 ) trebuie interpretată în sensul că prin ea se înțelege statul membru (în speță al treilea stat membru, și anume Țările de Jos) care a adresat ultimul unui alt stat membru o cerere de reprimire sau de preluare?

b)    În cazul unui răspuns negativ: împrejurarea că anterior s-a încheiat un acord privind cererile de preluare între două state membre (în speță Germania și Italia) are efecte asupra obligațiilor juridice ale celui de-al treilea stat membru (în speță Țările de Jos), în temeiul Regulamentului Dublin, față de străin sau față de statele membre implicate în acordul privind cererile de preluare menționat anterior, și, în caz afirmativ, care sunt aceste efecte?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, citit din perspectiva considerentului (19) al acestui regulament, trebuie interpretat în sensul că se opune ca un solicitant de protecție internațională să susțină cu succes, în cadrul unei căi de atac împotriva unei decizii de transfer, că acest transfer nu poate avea loc deoarece termenul pentru un transfer convenit anterior între două state membre (în speță Germania și Italia) a expirat?

____________

1     p. 31.