Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgia) la 27 mai 2021 – The Escape Center BVBA/Belgische Staat

(Cauza C-330/21)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Părțile din procedura principală

Reclamantă: The Escape Center BVBA

Pârât: Belgische Staat

Întrebarea preliminară

Articolul 98 alineatul (2) din Directiva 2006/1121 coroborat cu punctul 14 din anexa III la această directivă trebuie interpretat în sensul că dreptul de utilizare a instalațiilor sportive intră sub incidența cotei reduse de TVA numai dacă nu se oferă îndrumare individuală sau de grup?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).