Language of document :

12. aprillil 2022 esitatud hagi – Conféderation nationale du Crédit Mutuel jt versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi T-189/22)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Conféderation nationale du Crédit Mutuel (Paris, Prantsusmaa) ja 37 teist hagejat (esindajad: advokaadid A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi ja M. Dalon)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada EKP 2. veebruari 2022. aasta otsuse nr ECB-SSM-2022-FRCMU-6 (koos lisadega) punkt 1.4 ja punktid 3.4.1–3.4.8 osas, milles nähakse ette meetmed hoiuste tagamise skeemidega või kriisilahendusfondidega seotud tagasivõtmatute maksekohustuste suhtes;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt;

võtta vastavalt kodukorra artiklitele 88 ja 89 menetlust korraldav meede tagamaks, et EKP esitab teiste pangandusasutuste suhtes 2021. aastaks tehtud tagasivõtmatuid maksekohustusi käsitlevad otsused, eelkõige need, mis puudutavad teisi Prantsuse pangandusasutusi.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks esitavad hagejad neli väidet, mis on identsed või sarnased kohtuasjas T-186/22: BNP Paribas vs. EKP esitatud väidetega.

____________