Language of document :

Beroep ingesteld op 12 april 2022 – Conféderation nationale du Crédit Mutuel e.a./ECB

(Zaak T-189/22)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Conféderation nationale du Crédit Mutuel (Parijs, Frankrijk) en de 37 andere verzoekende partijen (vertegenwoordigers: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi en M. Dalon, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Conclusies

sectie 1.4 en de secties 3.4.1 tot en met 3.4.8 van ECB-besluit nr. ECB-SSM-2022-FRCMU-6 (samen met de bijlagen erbij) van 2 februari 2022 nietig verklaren voor zover het maatregelen voorschrijft die moeten worden genomen met betrekking tot de onherroepelijke betalingstoezeggingen voor de depositogarantiestelsels of afwikkelingsfondsen;

de verwerende partij verwijzen in alle kosten;

overeenkomstig de artikelen 88 en 89 van het reglement voor de procesvoering een maatregel tot organisatie van de procesgang vaststellen waarbij de ECB wordt gelast de besluiten mee te delen inzake de onherroepelijke betalingstoezeggingen die voor 2021 ten behoeve van andere banken zijn aangegaan, met name de besluiten betreffende andere Franse banken.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoeksters vier middelen aan die identiek of soortgelijk zijn aan de middelen die zijn aangevoerd in zaak T-186/22, BNP Paribas/ECB.

____________