Language of document :

Talan väckt den 12 april 2022 – Conféderation nationale du Crédit Mutuel m.fl. mot ECB

(Mål T-189/22)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Conféderation nationale du Crédit Mutuel (Paris, Frankrike) och övriga 37 sökande (ombud: advokaterna A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi och M. Dalon)

Svarande: Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara avsnitt 1.4 och avsnitten 3.4.1–3.4.8 i ECB:s beslut nr ECB-SSM-2022- FRCMU-6 (tillsammans med dess bilagor) av den 2 februari 2022, i den del det däri föreskrivs åtgärder som ska vidtas för oåterkalleliga betalningsåtaganden avseende insättningsgarantisystem eller resolutionsfonder,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, och

i enlighet med artiklarna 88 och 89 i rättegångsreglerna, vidta en åtgärd för processledning som syftar till att ECB ska förete besluten om oåterkalleliga betalningsåtaganden som fattats för andra banker för år 2021, särskilt beslut som rör övriga franska banker.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder som är identiska med, eller liknar, de grunder som åberopats i mål T-186/22, BNP Paribas/ECB.

____________