Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Diikitiko Efetio Athinon (Grækenland) den 5. februar 2007 - Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) mod Elliniko Dimosio

(Sag C-49/07)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Diikitiko Efetio Athinon

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)

Sagsøgt: Elliniko Dimosio

Præjudicielle spørgsmål

Kan EF-traktatens artikel 82 og 86 fortolkes således, at de også omfatter aktiviteter, der udøves af en juridisk person, som er Fédération Internationale de Motocyclismes nationale repræsentant, og som udøver økonomiske aktiviteter som ovenfor beskrevet med indgåelse af sponsorkontrakter, reklamekontrakter og forsikringskontrakter i forbindelse med afholdelsen af stævner inden for motorsport?

I bekræftende fald, er bestemmelsen i artikel 49 i lov nr. 2696/1999 i strid med de nævnte traktatbestemmelser, idet bestemmelsen med henblik på den kompetente nationale myndigheds meddelelse af tilladelse til afholdelse af motorvæddeløb tillægger ovennævnte juridiske person beføjelse til at give samtykke til afholdelse af væddeløb, uden at der fastsættes grænser for, begrænsninger i eller kontrol med udøvelse af denne beføjelse?

____________