Language of document :

Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulată de către Dioikitiko Efeteio Athinon (Grecia) la data de 5 februarie 2007 - Motosikletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D. ( MOT.O.E)/Statul grec

(Cauza C-49/07)

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Dioikitiko Efeteio Athinon (Grecia)

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Motosikletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D.( MOT.O.E)

Pârât: Statul grec

Întrebările preliminare

Articolele 82 și 86 din Tratatul CE pot fi interpretate în sensul că se aplică și activității unei persoane juridice ce are calitatea de reprezentant național al Federației Internaționale de Motociclism și care exercită o activitate economică precum cea descrisă mai sus, ce cuprinde încheierea de contracte de sponsorizare, de publicitate și de asigurare, în contextul organizării de manifestări sportive în sectorul vehiculelor cu motor?

În cazul unui răspuns afirmativ, este compatibil cu articolele sus-menționate articolul 49 din Legea nr. 2696/1999, care, în scopul acordării de către autoritatea statală națională competentă (în speță, Ministerul de Interne) a unei autorizații pentru organizarea unei licitații de vehicule cu motor, conferă persoanei juridice sus-menționate atribuția de a emite un aviz favorabil pentru desfășurarea licitației, fără a stabili limite, restricții și controale în exercitarea acestei atribuții?

____________