Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Dioikitiko Efeteio Athinon (Grekland) den 5 februari 2007 - M mot grekiska staten

(Mål C-49/07)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Dioikitiko Efeteio Athinon (Grekland)

Part i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Motosykletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D. (MOT.O.E.)

Motpart: Grekiska staten

Tolkningsfrågor

Skall artiklarna 82 EG och 86 EG tolkas så att de även omfattar den verksamhet som bedrivs av en juridisk person som är nationell representant för Internationella motorcykelförbundet och som utövar en sådan ekonomisk verksamhet som beskrivs ovan, såsom ingående av sponsor-, reklam- och försäkringsavtal inom ramen för anordnandet av sportevenemang avseende motorfordon?

Om den första frågan skall besvaras jakande, är då artikel 49 i lag nr 2696/1999 - enligt vilken den behöriga statliga myndigheten (i förevarande fall ministeriet för allmän ordning) inte får bevilja tillstånd att anordna en tävling med motorfordon om inte tävlingen har godkänts av den ovannämnda juridiska personen vilken tilldelats denna befogenhet utan att det fastställts begränsningar, skyldigheter eller en kontroll av denna befogenhet - förenlig med ovannämnda artiklar?

____________