Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 1. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Dioikitiko Efeteio Athinon - Řecko) - Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v. Elliniko Dimosio

(Věc C-49/07)1

(Články 82 ES a 86 ES - Pojem "podnik" - Neziskové sdružení, které v Řecku zastupuje Mezinárodní motocyklovou federaci - Pojem "hospodářská činnost" - Zvláštní právo stanovené zákonem vydávat souhlasné stanovisko k žádostem o povolení předloženým za účelem organizace motocyklových závodů - Souběžný výkon takových činností, jako je organizace motocyklových závodů, jakož i uzavírání sponzorských, reklamních a pojistných smluv)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Dioikitiko Efeteio Athinon

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)

Žalovaný: Elliniko Dimosio

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Dioikitiko Efeteio Athinon - Výklad článků 82 ES a 86 ES - Pojem "podnik" - Neziskové automobilové sdružení (ELPA), které v Řecku zastupuje Mezinárodní motocyklovou federaci a které má výlučné právo povolovat závody v motoristických disciplínách - Sdružení, které souběžně vykonává takové hospodářské činnosti, jako je reklama, pojištění, uzavírání sponzorských smluv a financování cen

Výrok

Právnická osoba, jejíž činnosti spočívají nejen v účasti na správních rozhodnutích povolujících organizaci motocyklových závodů, ale rovněž v tom, že sama takové závody organizuje a v tomto rámci uzavírá sponzorské, reklamní a pojistné smlouvy, spadá do působnosti článků 82 ES a 86 ES. Tyto články brání vnitrostátní právní úpravě, která právnické osobě, která organizuje motocyklové závody a v tomto rámci uzavírá sponzorské, reklamní a pojistné smlouvy, přiznává pravomoc vydávat souhlasné stanovisko k žádostem o povolení předloženým za účelem organizace takových závodů, aniž by tato pravomoc podléhala omezením, povinnostem a kontrole.

____________

1 - Úř. věst. C 95, 28.4.2007.