Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 1 juli 2008 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Efeteio Athinon - Grekland) - Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) mot Elliniko Dimosio

(Mål C-49/07)(1)

(Artiklarna 82 EG och 86 EG - Begreppet företag - Ideell förening som företräder Internationella motorcykelförbundet (FIM) i Grekland - Begreppet ekonomisk verksamhet - Särskild rättighet att godkänna ansökningar om tillstånd att anordna motorcykeltävlingar, vilken följer av lag - Verksamhet som består i anordnandet av motorcykeltävlingar bedrivs parallellt med verksamhet som består i ingående av sponsrings-, reklam- och försäkringsavtal)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Dioikitiko Efeteio Athinon

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)

Motpart: Elliniko Dimosio

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Dioikitiko Efeteio Athinon - Tolkningen av artiklarna 82 EG och 86 EG - Begreppet företag - Ideell automobilförening (ELPA) som i Grekland företräder Internationella motorcykelförbundet och som har ensamrätt att meddela tillstånd för motortävlingar - Förening som parallellt bedriver ekonomisk verksamhet såsom reklam, försäkring, ingående av sponsringsavtal och finansiering av priser

Domslut

En juridisk person vars verksamhet inte endast består i att vara delaktig i förvaltningsbeslut om tillstånd för anordnandet av motorcykeltävlingar utan även i att själv anordna sådana tävlingar och i samband därmed ingå sponsrings-, reklam- och försäkringsavtal omfattas av tillämpningsområdet för artiklarna 82 EG och 86 EG. Dessa artiklar utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka en juridisk person, som anordnar motorcykeltävlingar och i samband därmed ingår sponsrings-, reklam- och försäkringsavtal, ges befogenhet att godkänna ansökningar om tillstånd att anordna sådana tävlingar, när denna befogenhet inte omgärdas av några begränsningar, några skyldigheter eller någon kontroll.

____________

1 - ) EUT C 95 av den 28.4.2007