Language of document : ECLI:EU:C:2008:376

Υπόθεση C‑49/07

Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος ΝΠΙΔ (MOTOE)

κατά

Ελληνικού Δημοσίου

(αίτηση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Άρθρα 82 ΕΚ και 86 ΕΚ — Έννοια του όρου “επιχείρηση” — Μη κερδοσκοπικό σωματείο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας — Έννοια του όρου “οικονομική δραστηριότητα” — Ειδικό εκ του νόμου δικαίωμα παροχής σύμφωνης γνώμης επί των υποβαλλομένων αιτήσεων χορηγήσεως αδείας για τη διοργάνωση αγώνων μοτοσικλέτας — Παράλληλη άσκηση δραστηριοτήτων όπως η διοργάνωση αγώνων μοτοσικλέτας και η σύναψη συμβάσεων χορηγιών, διαφημίσεων και ασφαλίσεων»

Περίληψη της αποφάσεως

1.        Ανταγωνισμός — Κοινοτικοί κανόνες — Επιχείρηση — Έννοια

(Άρθρα 81 ΕΚ και 82 ΕΚ)

2.        Ανταγωνισμός — Δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες τα κράτη μέλη παρέχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα

(Άρθρα 82 ΕΚ και 86 ΕΚ)

1.        Ένα νομικό πρόσωπο του οποίου οι δραστηριότητες συνίστανται στη διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων και στη σύναψη, στο πλαίσιο αυτό, συμβάσεων χορηγιών, διαφημίσεων και ασφαλίσεων, για την εμπορική εκμετάλλευση των συναντήσεων αυτών, και αποτελούν πηγή εισοδήματος για τον φορέα αυτόν, πρέπει να χαρακτηρισθεί ως επιχείρηση κατά την έννοια του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού. Το γεγονός ότι μια οικονομική δραστηριότητα έχει σχέση με τον αθλητισμό δεν εμποδίζει την εφαρμογή των κανόνων της Συνθήκης, μεταξύ των οποίων και οι κανόνες που διέπουν το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Το συμπέρασμα αυτό δεν αναιρείται από το γεγονός ότι ο φορέας διαθέτει την εξουσία να παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του επί των αιτήσεων χορηγήσεως αδείας που υποβάλλονται στις δημόσιες αρχές για τη διοργάνωση των αγώνων, διότι η συμμετοχή του φορέα αυτού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των ως άνω αρχών πρέπει να διακρίνεται από τις οικονομικές δραστηριότητες που ασκεί, όπως η διοργάνωση και η εμπορική εκμετάλλευση των αγώνων. Ούτε το γεγονός ότι ο φορέας αυτός δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό αναιρεί την ορθότητα του συμπεράσματος αυτού, αφ’ ης στιγμής ανταγωνίζεται, με τη δική του προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, τους άλλους επιχειρηματίες. Συναφώς, μη κερδοσκοπικά σωματεία τα οποία προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά μπορούν να βρεθούν να ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Ειδικότερα, η επιτυχία ή οικονομική επιβίωση τέτοιων σωματείων εξαρτάται μακροπρόθεσμα από την ικανότητά τους να επιβάλουν στην οικεία αγορά τις παροχές που προσφέρουν, εις βάρος των παροχών που προσφέρονται από τους άλλους επιχειρηματίες.

(βλ. σκέψεις 22-23, 26-28)

2.        Τα άρθρα 82 ΕΚ και 86 ΕΚ απαγορεύουν εθνική ρύθμιση η οποία απονέμει σε νομικό πρόσωπο, το οποίο διοργανώνει αθλητικές συναντήσεις και συνάπτει στο πλαίσιο αυτό συμβάσεις χορηγιών, διαφημίσεων και ασφαλίσεων, εξουσία παροχής σύμφωνης γνώμης επί των υποβαλλομένων αιτήσεων χορηγήσεως αδείας για τη διοργάνωση τέτοιων συναντήσεων, χωρίς η εξουσία αυτή να υπόκειται σε περιορισμούς, δεσμεύσεις και έλεγχο.

Ειδικότερα, ένα καθεστώς ανόθευτου ανταγωνισμού, όπως το προβλεπόμενο από τη Συνθήκη, μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον εξασφαλίζεται η ισότητα ευκαιριών μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματιών. Το να ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο, το οποίο διοργανώνει και εκμεταλλεύεται εμπορικά το ίδιο αθλητικές συναντήσεις, η παροχή στην αρμόδια διοικητική αρχή σύμφωνης γνώμης επί των υποβαλλομένων αιτήσεων χορηγήσεως αδείας για τη διοργάνωση τέτοιων συναντήσεων ισοδυναμεί de facto με παραχώρηση σε αυτό της εξουσίας επιλογής των προσώπων στα οποία επιτρέπεται η διοργάνωση των εν λόγω συναντήσεων καθώς και της εξουσίας καθορισμού των προϋποθέσεων υπό τις οποίες διοργανώνονται οι συναντήσεις αυτές και με παροχή, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στον ανωτέρω φορέα προφανούς πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών του. Ένα τέτοιο δικαίωμα μπορεί επομένως να οδηγήσει την επιχείρηση που το διαθέτει στο να παρεμποδίσει την πρόσβαση των άλλων επιχειρηματιών στην οικεία αγορά ή στο να νοθεύσει τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως των αγώνων που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει.

(βλ. σκέψεις 51-53 και διατακτ.)