Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburg) 10. mail 2021 – État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA versus Navitours SARL

(kohtuasi C-294/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Navitours SARL

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas1 artikli 2 lõige 1, mis sätestab, et „Käibemaksuga maksustatakse: 1. kauba tarnimine või teenuste osutamine tasu eest riigi territooriumil maksukohustuslase poolt, kes sellena tegutseb“,

ja/või 17. mai 1977. aasta direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas artikli 9 lõike 2 punkt b, mille kohaselt „on veoteenuste osutamise kohaks see koht, kus vedu toimub, võttes arvesse läbitud vahemaid“,

on kohaldatav(ad) ja tingib (tingivad) selle, et Luksemburgis maksustatakse käibemaksuga reisijateveo teenuseid, mida osutab Luksemburgis asuv teenuseosutaja, juhul kui neid teenuseid osutatakse kondomiiniumi piires, mis on 19. detsembril 1984 Luksemburgis alla kirjutatud Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahel sõlmitud kahe riigi vahelise ühise piirijoone lepingu ja kirjavahetuse kohaselt määratletud kui ühine territoorium, mille üle valitsevad ühiselt Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Saksamaa Liitvabariik, ning millega seoses ei ole veoteenuste osutamiselt käibemaksu sissenõudmise kohta olemas kahe riigi vahelist kokkulepet, mis on ette nähtud Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahel 19. detsembril 1984 sõlmitud kahe riigi vahelise ühise piirijoone lepingu artikli 5 lõikega 1, mille kohaselt „lepinguosalised riigid lahendavad küsimused ühise valitsuse alla kuuluval territooriumil kohaldatava õiguse kohta lisakokkuleppe teel“?

____________

1 EÜT 1977, L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23.