Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. prosince 2012 – Scheidemann v. Parlament

(Věc F-109/12)

„Veřejná služba – Úředníci – Převedení úředníka z jednoho orgánu do jiného v průběhu povyšovacího řízení, během kterého byl způsobilý k povýšení v orgánu, v němž dosud pracoval – Žádost o povýšení se zpětným účinkem – Explicitní rozhodnutí přijaté po implicitním rozhodnutí – Lhůta k podání stížnosti – Opožděnost – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sabine Scheidemann (Berlín, Německo) (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)Žalovaný: Evropský parlamentPředmět věciVeřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí Parlamentu o odmítnutí žádosti žalobkyně o povýšení se zpětným účinkem k 1. lednu 2010.Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.S. Scheidemann ponese vlastní náklady řízení.