Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 5 decembrie 2012 – Scheidemann/Parlamentul European

(Cauza F-109/12)

(Funcție publică – Funcționari – Transfer interinstituțional în cursul exercițiului de promovare în cadrul căruia funcționarul era promovabil în instituția sa de origine – Cerere de a beneficia de o promovare retroactivă – Decizie explicită de respingere intervenită după decizia implicită – Termen de contestare – Tardivitate – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

PărțileReclamantă: Sabine Scheidemann (Berlin, Germania) (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)Pârât: Parlamentul European ObiectulFuncție publică – Cerere de anulare a deciziei Parlamentului de respingere a cererii reclamantei de a fi promovată retroactiv de la 1 ianuarie 2010DispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Doamna Scheidemann suportă propriile cheltuieli de judecată.